Dundyner 

For å fylle en dyne kan man bruke ulike materialer, både syntetiske og naturlige. Hos oss på Sengemakeriet selger vi utelukkende dyner fylt med naturens egne materialer. Det kan være ull, silke eller til dels småfjær, men det aller mest brukte fyllmaterialet er dun.

En viktig indikator på kvaliteten på en dundyne er dens bæreevne. Bæreevnen er egentlig et tall på hvor luftig og ikke minst hvor spenstig dunet i dyna er. Dette er viktig fordi dyner med store og spenstige dun vil inneholde mere luft og dermed isolere bedre. Samtidig vil klam og fuktig luft ventileres bort fra kroppen.  Dun av lavere kvalitet vil gi en slappere og flatere dyne som verken isolerer eller ventilerer like godt.

Bæreevne dun

Tradisjonelt har bæreevne blitt målt på en skala fra 1 til 13. Nå blir denne skalaen etter hvert erstattet med Cuin-indeksen som går fra 0 til 900+. Felles for dem begge er i prinsippet at man tar en fast mengde dun og måler hvor stort volum den opptar. Jo større volum, jo større, luftigere, spenstigere og bedre dun. Det betyr bedre bæreevne.

Dunets bæreevne påvirkes av ulike faktorer. Viktigst er kanskje hvilken fugleart dunet er hentet fra. Ederdun fra ærfugl regnes som dunet med aller høyest bæreevne. Deretter følger dun fra gås (825/13), moskusand (750/11) og andre andearter (550-650).

Andre faktorer som kan påvirke dunets bæreevne er fuglens alder, klimaet fuglen er oppvokst i og om dunet er blandet med fjær.

HUSK: Det anbefales at man velger dyner med god bæreevne både til sommer og vinterbruk.  Det er naturlig at man ønsker en tykkere dyne med mer fyll på vinteren, og en tynnere, svalere på sommeren.  Det er ikke slik at man skal velge en dyne med lavere bæreevne på sommeren. Da kan man fort få en slapp og tett dyne som gjør deg ubehagelig svett og klam.

Se vårt utvalg av dyner her